Wijziging Kleine Ondernemers Regeling 2020!

Per 1 januari 2020 vervalt de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) in de omzetbelasting. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe regeling, de zogenaamde “OVOB” (omzet-gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting). De  KOR is een regeling binnen de wet op de Omzetbelasting; indien je vrij weinig btw hoeft af te dragen (na aftrek van de door jou betaalde voorbelasting) dan wordt dat bedrag geheel (indien de af te dragen btw niet meer bedraagt dan € 1346,00 per jaar)  of gedeeltelijk kwijtgescholden. Het huidige kabinet heeft besloten om deze btw regeling voor de ondernemer te vereenvoudigen en meer in overeenstemming te brengen met hoe onze buurlanden het regelen.

Belangrijkste verschillen op een rijtje:

  • Tot op heden was het te betalen (af te dragen) bedrag aan btw bepalend of je in aanmerking kwam voor de KOR. In de nieuwe regeling is je totale omzet in een jaar bepalend. Bij een omzet van maximaal € 20.000,- (excl. btw) kun je een verzoek indienen voor de OVOB regeling. De keuze is voor 3 jaar. Mocht tussentijds blijken dat je boven een omzet van € 20.000,- uitkomt, dan ben je vanaf dat moment weer aangifteplichtig en dien je weer btw af te dragen en weer met btw te factureren.
  • In de oude regeling was je (ook als je gebruik maakte van de KOR) gewoon btw plichtig (zowel qua btw heffen als btw afdragen) in de nieuwe regeling vervalt dit. Dus als je onder de nieuwe OVOB regeling valt hoef je geen btw meer heffen over je tarieven en mag je de betaalde btw ook niet meer aftrekken en terugvragen. Ook de verplichte btw aangifte komt dan te vervallen.
  • De Nieuwe regeling is van toepassing bij elke rechtsvorm. Of je nu een BV, een Eenmanszaak, een VOF of praktijk voert als bijverdienste (dus belastingtechnisch geen ondernemer bent) je mag gebruik maken van deze regeling  indien je aan de criteria voldoet.

Wanneer is de keuze voor de nieuwe vrijstelling wijsheid?

Voorbeeld 1
KOR in 2019
Stel je hebt € 14.000 x 21% = € 2.940 af te dragen btw. De voorbelasting bedraagt: € 1.800. Per saldo € 1.140 af te dragen btw. Wanneer de KOR-regeling wordt toegepast krijg je het gehele bedrag van ad €1.140,- terug.

OVOB in 2020
Stel je hebt € 14.000 vrijgesteld van btw gefactureerd. De voorbelasting bedraagt € 1.800. Geen belaste prestaties dus geen btw in aftrek. Door OVOB is de af te dragen btw en de terug te vragen btw nul.

Voorbeeld 2
Je mag  geen btw meer in rekening brengen aan jouw opdrachtgevers. Kun je de eerder wel in rekening gebrachte btw nu doorberekenen in jouw tarief? Stel je geeft vioolles aan particulieren boven de 21 jaar. De btw is 21% het tarief exclusief btw is € 30,- per les (btw 21% = € 6,30). Kun je nu € 36,30 per les doorberekenen. Voor de particulier zal het niets uitmaken, die betaalt immers altijd de btw en kan de btw niet terugvorderen. Je hebt dan zelf wel meer omzet en dus een hogere winst. Echter de zakelijke klanten welke wel btw-plichtig zijn zullen deze “tariefsverhoging” niet  enthousiast ontvangen zij kunnen immers de door jou voorheen in rekening gebrachte btw niet meer terug vorderen. Indien het tarief ongewijzigd blijft voor de zakelijke klant, dien je het bedrag excl. btw te hanteren, in dit geval dien je dus €30,- per uur door te belasten zonder btw in rekening te brengen.

Voorbeeld 3
Verwacht je in de toekomst een investeringen te doen, bijvoorbeeld een duur instrument waar 21% btw op zit? Dan kun je die btw niet terugvragen en wordt jouw instrument dus duurder. Heb je een omzet (stel € 15.000) waar 21% btw over berekend moet worden, dan bedraagt de af te dragen btw € 3.150,-. Heb je méér voorbelasting betaald (stel € 4.000,-), dan krijg je dus € 850,- btw terug. Verzoek je om vrijstelling, dan krijg je deze btw niet terug.

OVOB en herziening

Indien je sinds 2011 onroerende zaken of sinds 2016 roerende zaken in gebruik hebt genomen moet mogelijk een deel btw terugbetaald worden. Indien je btw-aftrek hebt gehad vanwege deze investering(en), wordt deze btw-aftrek namelijk pas negen of vier jaar na het jaar van (ingebruikname van) de investering definitief. Voor de herzieningsregels geldt dat de OVOB als ‘vrijstelling’ geldt. De herzieningsregels zullen nog worden aangepast, maar houd rekening met een terugbetalingsverplichting. In zo’n geval kan het voordeliger zijn om de normale btw-regels toe te passen. Indien de herziening minder dan € 500 per jaar bedraagt, hoeft er niet te worden terugbetaald.

Zoals je in dit nieuwsartikel kan lezen zijn er verschillende situaties mogelijk, dus hierbij is goed advies op maat wenselijk. Voorkom vervelende situaties achteraf en laat je goed informeren door onze MKB-adviseurs, een gemaakte keuze kan pas na 3 jaar worden herzien.

Wil je graag weten of OVOB voor jou van toepassing is of wil je meer informatie over dit onderwerp?

Neem dan contact op met ons kantoor:

De Digitale Boekhouders
Roomweg 83
7523 BM Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@digitale-boekhouders.nl
Website: www.digitale-boekhouders.nl