Voorlopige aanslag – weten waar je aan toe bent

Wat is een voorlopige aanslag?
De voorlopige aanslag is een schatting van de uiteindelijke belastingaanslag die je over een bepaald jaar kunt verwachten. Je betaalt dus alvast je te betalen belasting zodat je weet wat je opzij moet zetten. Bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting wordt een definitieve aanslag opgelegd en wordt de reeds betaalde voorlopige aanslag verrekend.

Voordelen van de voorlopige aanslag
1. Besparen van belastingrente
2. Je hebt geen schuld bij de Belastingdienst
Het is dus niet nodig om hoge bedragen op een spaarrekening te reserveren voor een afrekening welke soms anderhalf jaar later plaats vindt.

Als je een voorlopige aanslag voor het lopende jaar aanvraagt, kun je deze betalen in maandelijkse termijnen. De laatste termijn moet dan op 31 december van het lopende boekjaar binnen zijn bij de Belastingdienst. Op deze manier heb je een soort van ‘netto-inkomen’ wat je als werknemer ook zou hebben. Belangrijk is dan wel dat de voorlopige aanslag is ingediend op basis van een goede schatting van jouw belastbaar inkomen.

Als startende ondernemer is het altijd goed om even kritisch naar je voorlopige aanslag te kijken. Vaak krijgt men nog een voorlopige teruggave op basis van gegevens uit een oud dienstverband. Als ondernemer heb je wel recht op de aftrekposten, maar krijg je niet direct een teruggave omdat je nog geen belasting afgedragen hebt. Het wordt dan in mindering gebracht op je te betalen belasting.

Wilt u meer informatie over de voorlopige aanslag dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.

De Digitale Boekhouders
Roomweg 83
7523 BM Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@digitale-boekhouders.nl
Website: www.digitale-boekhouders.nl

 

De Digitale Boekhouders