Einde jaartips 2021
Eindejaar tips 2021

Eindejaar tips 2021

 1. Verhoogde vrijstelling schenkbelasting
  Als ouders aan hun kinderen een schenking doen voor de eigen woning geldt er een verhoogde vrijstelling ad € 105.302. Steeds vaker zien we berichten voorbij komen dat het nieuwe kabinet de ‘Jubelton’ af wil schaffen. Als u uw kinderen geld wil schenken voor (aflossen van de lening) van de eigen woning is het dus raadzaam daar niet meer te lang mee te wachten.
 1. Benut de verruimde schenkingsvrijstelling
  De vrijstellingen in de schenkbelasting zijn eenmalig met € 1.000 verhoogd in verband met de coronacrisis. Voor schenkingen aan kinderen bedraagt de vrijstelling € 6.604. Voor schenkingen aan kleinkinderen en overige derden € 3.244.
 1. Maak gebruik van de tijdelijk verhoogde vrije ruimte
  Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen dient u rekening te houden met de vrije ruimte. Benut de vrije ruimte in 2021, die is verruimd vanwege de coronacrisis. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte namelijk 3% en over het meerdere 1,18%. Beoordeel de resterende vrije ruimte en bekijk of vergoedingen en verstrekkingen die u in 2022 wilt doen al in 2021 kunnen worden gedaan.
 1. Breng u opleidingskosten in aftrek
  Bent u van plan om een opleiding of studie voor uw (toekomstig) beroep te volgen, dan kunt u zich voor het einde van het jaar nog inschrijven en de kosten betalen zodat deze nog in de aangifte inkomstenbelasting 2021 in aftrek kunnen worden gebracht. In 2022 kunt u de opleidingskosten niet meer in aftrek brengen maar kunt u vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget aanvragen bij het UWV.
 1. Verlaag uw box 3 vermogen
  Heeft u een groot vermogen in box 3, waarbij de forfaitaire belastingdruk erg hoog uitpakt? Dan kunt u de belastingdruk verlagen door nog dit jaar een schenking of een dure aankoop te doen die u toch al van plan bent te doen. Het vermogen dat u heeft op 1 januari vormt de grondslag voor de heffing. Zorg ervoor dat uw vermogen voor die datum is afgenomen. Vanaf een vermogen van € 250.000 kan het ook rendabel zijn om uw gelden onder te brengen in ‘een Spaar B.V.’
 1. Betaal hypotheekrente vooruit
  Aangezien het aftrektarief van de hypotheekrente jaarlijks daalt, doet u er verstandig aan om hypotheekrente vooruit te betalen. Zo profiteert u dit jaar nog van een hoger aftrektarief van 43%.
 1. Giften
  Voor ‘gewone giften’ geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Als ‘gewone giften’ omgezet worden in periodieke giften geldt deze drempel niet. De gift moet dan een looptijd hebben van minimaal 5 jaar, mits deze voldaan wordt aan een ANBI.

 

Belastingplan 2022 

Invoering STAP (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) en afschaffen scholingsaftrek in de inkomstenbelasting
Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. Daarvoor in de plaats komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

Voor zover in 2021 nog aftrekbare opleidingskosten worden gemaakt, kunnen die in de aangifte 2021 voor de inkomstenbelasting worden afgetrokken. Opleidingskosten die in 2022 of later worden gemaakt, zijn niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In plaats daarvan kan een werkende of werkzoekende een STAP-budget van in beginsel € 1.000 per jaar voor opleiding en ontwikkeling aanvragen bij het UWV.

Aanvragen voor een STAP-budget kunnen naar verwachting vanaf 1 maart 2022 worden ingediend.

 

Gerichte vrijstelling vergoeding voor thuiswerkkosten
Als gevolg van de coronamaatregelen werken veel mensen thuis. Vanaf 2022 komt er een gerichte vrijstelling voor de vergoeding van de meerkosten voor het thuiswerken. Het NIBUD heeft berekend dat kosten voor het huiswerken gemiddeld € 2 per dag per persoon zijn. Het gaat daarbij om de volgende zaken die tot de kosten behoren:

 • Kosten voor gas, water en elektriciteit;
 • Koffie/thee
 • Wc papier
 • Afschrijving van bureau en stoel.

Tot 2022 kan de werkgever hiervoor een onkostenvergoeding verstrekken welke als eindheffingsbestanddeel aangewezen kan worden. Hierdoor kan de werkgever deze kosten in de vrije ruimte meenemen. Vanaf 2022 is er een gerichte vrijstelling voor vergoeding van thuiswerkkosten van €2 per dag.  Omdat een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft bestaan van € 0,19 per kilometer, mag de werkgever óf de thuiswerkvergoeding verstrekken, óf de reiskostenvergoeding.

Voorlopige aanslag
Beoordeel de opgelegde voorlopige aanslag voor 2022. De rente is hoog! Als de voorlopige aanslag voor 1 mei 2022 gewijzigd wordt, wordt er door de Belastingdienst geen rente in rekening gebracht.

Aflossing bijzonder uitstel van betaling
Als u bijzonder uitstel van betaling (BUVB) hebt aangevraagd, moet u vanaf 1 oktober 2022 uw belastingschuld voldoen in 60 maandelijkse termijnen. Omdat al het verleende BUVB stopt vanaf 1 januari 2022, moet u vanaf die datum weer voldoen aan alle betalingsverplichtingen die vanaf die datum zijn ontstaan. Dit is met inbegrip van betalingsverplichtingen die hun oorsprong vinden in de periode voor 1 januari 2022, zoals de betalingsplicht voor de btw of loonheffingen over december 2021 of het vierde kwartaal 2021.

Wil je graag meer informatie over dit nieuwsartikel of heb je andere vragen?

Neem dan contact op met ons kantoor:

De Digitale Boekhouders
Roomweg 83
7523 BM Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@digitale-boekhouders.nl
Website: www.digitale-boekhouders.nl

 

De Digitale Boekhouders