Einde jaartips
Geen inkomstenbelasting betalen bij 30K winst!

Als ondernemer heb je recht op aftrekposten en heffingskortingen waardoor je over (een deel van) de winst minder of zelfs geen belasting hoeft te betalen. Je hebt mogelijk recht op de onderstaande aftrekposten en heffingskortingen:

  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek
  • MKB winstvrijstelling
  • Toepassing heffingskortingen

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek
Indien je voldoet aan het urencriterium heb je recht op zelfstandigenaftrek. Het urencriterium houdt in dat je minimaal 1225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor jouw onderneming. Voor 2021 (en voor 2020) zijn er versoepelingen in verband met de coronacrisis. Dus wanneer je door toedoen van de coronacrisis hier niet aan voldaan hebt, kan je wellicht nog aanspraak op de aftrek maken. Onze MKB-adviseurs kunnen je daar meer over vertellen.

De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2021 €6.670,-. Voor startende ondernemers wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met de startersaftrek van € 2.123,-. Je kan de startersaftrek drie keer toepassen in de eerste vijf jaar (vanaf start inschrijving bij de Kamer van Koophandel).

MKB winstvrijstelling
De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. Deze vrijstelling krijg je wanneer je ondernemer voor de Inkomstenbelasting bent (Eenmanszaak & VOF). De vrijstelling bedraagt 14% van de winst na aftrek van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Heffingskortingen
Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De belangrijkste zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Algemene heffingskorting
Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. De hoogte van de korting is afhankelijk van de leeftijd van de ondernemer en of je (het hele jaar) in Nederland woonachtig bent. Indien de ondernemer de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt bedraagt de korting € 2.837. Als je in loondienst bent wordt deze korting verrekend door de werkgever en kun je deze korting niet nog een keer verrekenen met de winst.

Arbeidskorting
Iedereen die werkt heeft recht op arbeidskorting. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Deze korting wordt in loondienst door de werkgever verrekend met je salaris als ondernemer wordt deze nog verrekend bij de inkomstenbelasting.

Onderstaand rekenvoorbeeld gaat uit van een startende ondernemer welke aan het urencriterium voldoet en de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. Hierbij is er geen rekening gehouden met inkomen uit loondienst naast het ondernemerschap.

 

Naast de hiervoor genoemde aftrekposten en kortingen zijn er nog een aantal aspecten waardoor je mogelijk nog minder belasting betaald:

  • Hypotheekrenteaftrek;
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • Oudedagsreserve;
  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Onze MKB-Adviseurs verwerken uiteraard deze aftrekposten en kortingen voor jou in de aangifte inkomstenbelasting.

Let op! Naast de inkomstenbelasting ben je als ondernemer ook premie Zorgverzekeringswet verschuldigd en Omzetbelasting.

Zorgverzekeringswet
De premie zorgverzekeringswet is een bijdrage die naast de premie aan de ziektekostenverzekeraar betaald moet worden voor de zorgverzekering. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de bijdrage. Voor 2021 bedraagt deze bijdrage 5,75% voor een maximum inkomen van € 58.311. In het rekenvoorbeeld hoeft dan geen inkomstenbelasting betaald te worden, maar dient er wel €1.070,- aan ZVW betaald te worden.

Omzetbelasting
Naast de inkomstenbelasting is een ondernemer meestal ook omzetbelasting (btw) verschuldigd. Deze wordt berekend over de omzet en wordt gefactureerd aan de klanten. De BTW over betaalde zakelijke kosten mag weer in aftrek worden gebracht. De omzetbelasting wordt in de meeste gevallen per kwartaal aangegeven en afgedragen aan de Belastingdienst. Deze werkzaamheden zitten standaard in onze dienstverlening.

Wil je graag meer informatie over dit nieuwsartikel of heb je andere vragen?

Neem dan contact op met ons kantoor:

De Digitale Boekhouders
Roomweg 83
7523 BM Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@digitale-boekhouders.nl
Website: www.digitale-boekhouders.nl

 

De Digitale Boekhouders